نمایش دادن همه 16 نتیجه

تخت کمد کودک مدل آراد

20,627,745 تومان26,816,068 تومان
 • کمد:سایز:200*100  قیمت:7080010 تومان
 • تخت دو منظوره:سایز:80*180  قیمت:10178805 تومان
 • شلف:سایز:30*70 قیمت:678355 تومان
 • آپشن های تیپ A :
 1. کفی زیر تخت ملامینه دورتادور نوار
 2. ریل کشوها آرام بند
 3. کفی فلزی آهنی جک دار
*کیفیت در تیپ A و B تفاوتی ندارد و صرفا چند آپشن به تیپ A اضافه می شود.

تخت کمد کودک مدل الینا

 • کمد: سایز: 200*90  قیمت:5161312 تومان
 • تخت دو منظوره: سایز:105*190  قیمت:9049050 تومان
 • ویترین: سایز:92*200  قیمت:5637975 تومان

تخت کمد کودک مدل کم جا

22,120,250 تومان28,756,325 تومان
 • تخت کم جا متر مربع تمام mdf:  قیمت: 5083000 تومان
 • تخت کم جا متر مربع بدنه mdf نما و کیوم: قیمت: 5331500 تومان
 • کمد دیواری بدنه mdf نما و کیوم: قیمت: 4634500 تومان
 • کمد دیواری تمام mdf: قیمت: 4186000 تومان
 • آپشن های تیپ A:
  1. کفی زیر تخت ملامینه دورتادور نوار
  2. ریل کشوها آرام بند
  3. کفی فلزی آهنی جک دار
  *کیفیت در تیپ A و B تفاوتی ندارد و صرفا چند آپشن به تیپ A اضافه می شود.

تخت کمد کودک مدل لاله

20,199,949 تومان26,259,933 تومان
 • کمد:  سایز: 200*90  قیمت: 4733250 تومان
 • کنسول آینه خور پایه چوبی: سایز: 150*120 قیمت: 5883825تومان
 • تخت پایه چوبی:  سایز: 200*90  قیمت: 5626850 تومان
 • پاتختی: سایز: 50*50  قیمت: 1321250 تومان
 • آپشن های تیپ A:
 1. کفی زیر تخت ملامینه دورتادور نوار
 2. ریل کشوها آرام بند
 3. کفی فلزی آهنی جک دار
*کیفیت در تیپ A و B تفاوتی ندارد و صرفا چند آپشن به تیپ A اضافه می شود. 

سرویس خواب کودک مدل کرال

20,699,769 تومان26,909,699 تومان
 • کمد:  سایز: 200*90 قیمت: 5636150 تومان
 • تخت: سایز:95*210   قیمت: 4156100 تومان
 • ویترین: سایز: 200*60  قیمت: 3812250 تومان
 • درآور:  سایز: 95*85  قیمت: 3827200 تومان
 • شلف: سایز: 2*70  قیمت: 568100 تومان
 • آپشن های تیپ A :
 1. کفی زیر تخت ملامینه دورتادور نوار
 2. ریل کشوها آرام بند
 3. کفی فلزی آهنی جک دار
*کیفیت در تیپ A و B تفاوتی ندارد و صرفا چند آپشن به تیپ A اضافه می شود.

سیسمونی کودک مدل رهام

18,445,654 تومان23,979,350 تومان
 • کمد : سایز: 200*90  قیمت: 5816550 تومان
 • تخت پایه چوبی : سایز: 111*190  قیمت:6683650 تومان
 • ویترین:  سایز: 200*65  قیمت: 3539500 تومان
 • آپشن های تیپ A :
 1. کفی زیر تخت ملامینه دورتادور نوار
 2. ریل کشوها آرام بند
 3. کفی فلزی آهنی جک دار
*کیفیت در تیپ A و B تفاوتی ندارد و صرفا چند آپشن به تیپ A اضافه می شود. 

سیسمونی کودک مدل کاترین

30,977,445 تومان40,296,678 تومان
 • کمد: سایز: 200*90  قیمت:8237450 تومان
 • تخت:  سایز:95*180  قیمت: 7023510 تومان
 • درآور: سایز: 86*160 قیمت: 6069700 تومان
 • شلف: سایز:25*70   قیمت:560625 تومان
 • آپشن های تیپ A :
 1. کفی زیر تخت ملامینه دورتادور نوار
 2. ریل کشوها آرام بند
 3. کفی فلزی آهنی جک دار
*کیفیت در تیپ A و B تفاوتی ندارد و صرفا چند آپشن به تیپ A اضافه می شود.

سیسمونی کودک مدل کلبه ساحل

19,030,200 تومان24,739,260 تومان
 • کمد:  سایز:240*90  قیمت:5483000 تومان
 • تخت دو منظوره: سایز:95*185  قیمت: 7576000 تومان
 • ویترین:  سایز: 240*60  قیمت:3489000 تومان
 • آپشن های تیپ A :
 1. کفی زیر تخت ملامینه دورتادور نوار
 2. ریل کشوها آرام بند
 3. کفی فلزی آهنی جک دار
*کیفیت در تیپ A و B تفاوتی ندارد و صرفا چند آپشن به تیپ A اضافه می شود.

سیسمونی کودک مدل مایا

21,574,690 تومان28,047,097 تومان
 • کمد: سایز: 200*90  قیمت: 5592300 تومان
 • تخت دو منظوره:  سایز: 105*190 قیمت: 9270000 تومان
 • ویترین: سایز: 200*90  قیمت: 3898300 تومان
 • آپشن های تیپ A :
 1. کفی زیر تخت ملامینه دورتادور نوار
 2. ریل کشوها آرام بند
 3. کفی فلزی آهنی جک دار
*کیفیت در تیپ A و B تفاوتی ندارد و صرفا چند آپشن به تیپ A اضافه می شود.

سیسمونی نوزاد مدل الیسا

16,209,680 تومان21,072,584 تومان
 • کمد: سایز: 200*90  قیمت:4997125 تومان
 • تخت گهواره: سایز: 185*95  قیمت: 5433500 تومان
 • ویترین:  سایز:185*90  قیمت:3664750 تومان
 • آپشن های تیپ A :
 1. کفی زیر تخت ملامینه دورتادور نوار
 2. ریل کشوها آرام بند
 3. کفی فلزی آهنی جک دار
*کیفیت در تیپ A و B تفاوتی ندارد و صرفا چند آپشن به تیپ A اضافه می شود.

سیسمونی نوزاد مدل پینات

22,324,459 تومان29,021,796 تومان
 • تخت: سایز:95*205   قیمت:5314725 تومان
 • پاتختی: سایز: 50*50   قیمت:1457625 تومان
 • ویترین: سایز:50*200    قیمت:3348800 تومان
 • میز تحریر: سایز:200*120  قیمت:4739150 تومان
 • کتابخانه دار: سایز:200*80  قیمت:4552275تومان
 • آپشن های تیپ A :
 1. کفی زیر تخت ملامینه دورتادور نوار
 2. ریل کشوها آرام بند
 3. کفی فلزی آهنی جک دار
*کیفیت در تیپ A و B تفاوتی ندارد و صرفا چند آپشن به تیپ A اضافه می شود.

سیسمونی نوزاد مدل کاناپه الوا

24,499,312 تومان31,849,105 تومان
 • کمد:  سایز: 200*90  قیمت: 5830500 تومان
 • تخت دو منظوره کاناپه پایه چوبی: سایز: 95*180  قیمت: 11362000 تومان
 • ویترین:  سایز:60*200  قیمت: 4111250 تومان
 • آپشن های تیپ A :
 1. کفی زیر تخت ملامینه دورتادور نوار
 2. ریل کشوها آرام بند
 3. کفی فلزی آهنی جک دار
*کیفیت در تیپ A و B تفاوتی ندارد و صرفا چند آپشن به تیپ A اضافه می شود.

سیسمونی نوزاد مدل کلبه

17,542,100 تومان22,804,730 تومان
 • کمد: سایز: 240*90  قیمت:5901600 تومان
 • تخت: سایز:95*190  قیمت: 6699600 تومان
 • ویترین:  سایز: 160*80  قیمت: 2652800 تومان
 • آپشن های تیپ A :
 1. کفی زیر تخت ملامینه دورتادور نوار
 2. ریل کشوها آرام بند
 3. کفی فلزی آهنی جک دار
*کیفیت در تیپ A و B تفاوتی ندارد و صرفا چند آپشن به تیپ A اضافه می شود.

سیسمونی نوزاد مدل لاکچری

26,458,957 تومان34,396,644 تومان
 • کمد: سایز: 90*200  قیمت:5083000تومان
 • تخت دو منظوره: سایز: 95*185 قیمت: 6712550 تومان
 • ویترین: سایز: 50*200 قیمت: 3139500 تومان
 • درآور آینه خور: سایز: 80*160 قیمت: 4813900 تومان
 • تخت راک: سایز: 65*105 قیمت: 2661100 تومان
 • شلف: سایز: 25*70 قیمت: 598000 تومان
 • آپشن های تیپ A :
 1. کفی زیر تخت ملامینه دورتادور نوار
 2. ریل کشوها آرام بند
 3. کفی فلزی آهنی جک دار
*کیفیت در تیپ A و B تفاوتی ندارد و صرفا چند آپشن به تیپ A اضافه می شود.

سیسمونی نوزاد مدل ونوس

15,954,640 تومان20,741,032 تومان
 • کمد درآورخور: سایز:200*90  قیمت: 5681000 تومان
 • تخت دو منظوره نرده و کیوم: سایز:105*190 قیمت:8192600 تومان
 • آپشن های تیپ A :
 1. کفی زیر تخت ملامینه دورتادور نوار
 2. ریل کشوها آرام بند
 3. کفی فلزی آهنی جک دار
*کیفیت در تیپ A و B تفاوتی ندارد و صرفا چند آپشن به تیپ A اضافه می شود.