تمامی سفارش های ثبت شده در فروشگاه شهرزاد چوب پس از پردازش و تایید بخش فروش به وسیله روش های زیر ارسال می شود:

  • ارسال به وسیله باربری های معتبر
  • ارسال با باربری شرکت برای محدوده کارخانه
  • ارسال با باربری هماهنگ شده توسط مشتری

لازم به ذکر است که محصول خریداری شده با بسته بندی حبابی درجه یک ارسال می شود که از هرگونه اسیب در امان خواهد بود.